Gårdens historie

Hørhavegården blev bygget i 1776 af Jens Hansen, som var blevet ansat som skovfoged på Marselisborg Gods. Hørhavegården er med sine 242 år således den ældste gård i Marselisborg skovene og det ældst bevarede vidnesbyrd vi har om Marselisborg Gods.

Marselisborg Gods hed oprindeligt Havreballe Gods og lå der, hvor Marselisborg Gymnasium ligger idag. Navnet Marselis fik godset i 1684 efter den hollandske Marselisslægt. Godset blev foræret til Marselisslægten af Kong Christian V (1670-1699) som betaling for nogle af de lån hans forgængere havde taget. Særligt Kong
Christian IV (1588-1648) var slem til at gældsætte Danmark.

Hørhavegårdens første familie bestod foruden Jens Hansen af hans kone Anne Sørensdatter og deres søn Søren, som blev født i 1776. Anne Sørensdatter dør i 1785, 40 år gammel, og efterlader sig børnene Søren på 10 og Ellen Cathrine på 2 år. Anne har faktisk født 5 børn, men det er altså kun to af dem, der lever, da hun dør. Jens gifter sig hurtigt igen, med den 18-årige Karen Nielsdatter. Sammen får de 4 børn.

Jobbet som skovfoged gav ikke en løn man kunne forsørge en familie med. Jens holder derfor også kvæg og dyrker nogle afgrøder. Det er først i 1805 med fredsforordningen, at landbruget bliver bortvist fra skoven. Det får dog lov at fortsætte på Hørhavegården. Fredsforordningen indføres af Kong Christian VII for at øge skovarealet i Danmark.
Den er stadig gældende og betyder at de fredede skove ikke må opdyrkes eller bebygges.

Jens Hansen dør i 1801 og efterlader sig en gravid Karen Nielsdatter og 5 børn. Barnet i maven lider dog samme skæbne som alt for mange børn på den tid og dør næsten med det samme. Normalt ville det være den ældste søn, der overtog gården, men Søren, som nu er blevet 25 år, er indkaldt som soldat og kæmper mod englænderne og Lord Nelson.

I stedet gifter Karen sig med Lars Rasmussen, som overtager jobbet som skovfoged, og de to får to børn sammen. Da Søren vender hjem fra krig, flytter han til Silistria og overtager Silistria mølle. Silistria er i dag klubhus for kajakklubben Viking og ligger midt mellem Hørhavegården og Hotel Marselis.

Da Lars Rasmussen trækker sig tilbage i 1827 er hans ældste søn
skovfoged på Frydenlund (nuværende Hotel Marselis) og arvtageren til Hørhavegården bliver derfor hans svigersøn, Jens Andersen. I 1860 overtager Jens Andersens søn, Anders Jensen, gården, og han bliver den sidste skovfoged på gården.

I 1899 køber Århus Kommune Marselisborg gods for 1 million kr. og Hørhavegården bliver dermed kommunens ejendom. Anders Jensen bliver forpagter under Århus Kommune og landbruget og kvægholdet ophører i 1916, da Anders Jensen dør. Siden har kommunen lejet gården og jorden ud til bl.a. DUI leg og Virke samt til privat bolig.

I 2012 beslutter kommunen at sætte gården til salg og i 2015 gennemføres salget.

1. december 2015 flyttede vi ind i den nu meget faldefærdige og stærkt misligholdte gård, i øvrigt i en voldsom decemberstorm, der rev og sled i den vakkelvorne stald og væltede et af de store træer i haven. I løbet af foråret 2016 påbegyndte vi restaureringen.

Efter 2,5 års restaurering og genopbygning var vi i sommeren 2018 klar til at slå dørene op for Hørhavegårdens B&B.